Hvis du har en fysisk butikk i tillegg til nettbutikken anbefaler vi at du lager en egen side om forretningen som inkluderes som en del av nettbutikken. Her gjør du kundene dine oppmerksom på at du også eksisterer i den fysiske verden og at alle produktene de finner her også finnes i den fysiske butikken. Dette øker brukernes tillit til nettstedet og øker sannsynligheten for kjøp.

Her gir du informasjon om:

Adresse:

Fjordallen 7
Aker Brygge
0250 Oslo

Åpningstider:

Man-Fre: 08:00 – 16:00

Telefon: (+47) 23 11 45 45

Kart:

Store Locator